Forums » Magyar
malomjáték
Replies: 0   Pages: 1  
Welcome, Guest
Login
Guest Settings
 Reply to this Topic  Post New Topic  Search Forum
Previous Topic
  Back to Topic List
Next Topic
Replies: 0   Pages: 1  
yqxw

Posts: 1
Registered: Dec, 2019

malomjáték Posted: Sep 27, 2020 7:08 AM
Reply
Tisztelt szerkesztők!
Hol találom a malomjátéknál az időbeállítási lehetőséget. Nekem az egyperces verzió tetszik mint a versenyeken. Amúgy a játékoknál hiányosak a beállítási lehetőségek. Pl.: A sakknál és a memóriajátéknál a pontszámmenetes lehetőség, a malomnál az időbeállítási lehetőség. Én mint régi előfizetőik ragaszkodom a lehetőségekhez, de ezek hiányosak. Az amőbánál miért írja felül egy nem előfizető a beállításomat? Mindig a versenytábla beállítás legyen az első számú beállítás, mert azért megyek fel, hogy gyakoroljak a versenyre. Már többször írtam, hogy szerkesszenek tovább a szerkesztők, mert nem vagyok megelégedve.Üdvözlettel Brigitta
Dear editors!
Where can I find the time setting option at the mill game. I like the one-minute version like in tournaments. Anyway, the games have incomplete setup options. Eg: For chess and memory games, the scoring options, for the mill, the time setting options. I, as their old subscribers, insist on opportunities, but they are incomplete. At amoeba, why does a non-subscriber overwrite my setting? Always make the race board setting the number one setting because I go up to practice for the race. I have written several times for further editing by the editors because I am not satisfied. Regards Brigitta

Replies: 0   Pages: 1  
Previous Topic
  Back to Topic List      Top of the page
Next Topic