Forums » General (non-English)
Darts
Replies: 0   Pages: 1  
Welcome, Guest
Login
Guest Settings
 Reply to this Topic  Post New Topic  Search Forum
Previous Topic
  Back to Topic List
Next Topic
Replies: 0   Pages: 1  
Like a bird

Posts: 1
Registered: Feb, 2009

Darts Posted: Feb 17, 2019 4:37 PM
Reply
Czy ktoś jest w stanie wyjaśnić mi dlaczego nie można grać w darta? Liczba grających na dzień dzisiejszy nie przewyższa 10 osób. Może znany jest termin udostępnienia gry większej liczbie użytkowników?

Replies: 0   Pages: 1  
Previous Topic
  Back to Topic List      Top of the page
Next Topic